Væske-til-vann varmepumpe

Hvordan fungerer væske-til-vann varmepumpe En væske-til-vann varmepumpe bruker væske, i stedet for luft, som varmekilde. Væske-til-vann varmepumpe henter varme fra under bakken eller fra sjøen. Bergvarmepumpe, sjøvarmepumpe og jordvarmepumpe er ulike varianter av væske-til-vann varmepumpe. Den kan også hente væske fra grunnvann – grunnvannsvarmepumpe. Den vanligste typen av væske-til-vann varmepumpe i Norge er bergvarmepumpe.  Varmepumpen…

Luft-til-vann varmepumpe

Hva skal til for at jeg kan ha en luft-til-vann varmepumpe For å kunne bruke en luft-til-vann varmepumpe må du ha installert vannbåren varme i boligen din. En luft-til- vann varmepumpe fungerer ved å trekke varme fra uteluften og varmen fra vannet brukes til å varme opp gulvene, radiatorer eller varmtvannsystemet. Varmen overføres til vannet…