Hvordan rengjøre varmepumpe

En varmepumpe vil dekke grunnbehovet for varme i boligen din og er den beste varmekilden du kan ha. Litt avhengig av størrelsen på boligen og hvor godt isolert den er anses en varmepumpe som den beste investeringen du kan gjøre for å sørge for en jevn temperatur i boligen, hele året. Varmepumpe består av en innedel og en utedel. Innedelen står inne og sørger for å distribuere varmen inn i boligen og rundt i rommet, mens utedelen står på veggen ute og henter inn energien fra luften. Den består av ulike komponenter og gass som drifter innedelen.

En varmepumpe er enkel å bruke og holder i mange år. For best utnyttelse av en varmepumpe, samt å kunne ha glede av den i flere år bør du sørge for å vedlikehold den jevnlig, samt rengjøre den. Varmepumper bør få utført service hvert annet år og det må gjøres av kvalifiserte fagfolk. I årene mellom service bør du sørge for å holde varmepumpen ren og se etter eventuelle skader fra vær og vind på utedelen. Varmepumpens inndel kan samle både støv og bøss og bør med fordel både støvsuges og rengjøres jevnlig for best effekt.

Men før du setter i gang med noe som helst, må du ta ut sikringen eller trekke ut kontakten til varmepumpen.

Slik rengjør du varmepumpens innedel

slik rengjør du innedelen av en varmepumpe

FFor å fjerne bøss og støv fra varmepumpen bruker du en myk og litt fuktig klut. Tørk av dekslet på varmepumpens innedel med den fuktige kluten og tørk over med en tørr microfiberklut til slutt for å samle siste rest av støvet.

Har du en TOSHIBA Signatur så kan du vaske det får hånd, eller du kan levere det på et renseri. Ikke vask trekket sammen med andre tekstiler da varmepumpetrekket kan avgi farge som smitter over på annet du vasker samtidig.

Når du er ferdig med å vaske utvending, kan du åpne opp varmepumpen, for så å starte rengjøringen av filter.

Rengjøring av filtret

En varmepumpe er utstyrt med et luftfilter som bør rengjøres jevnlig. Et tett luftfilter vil gi varmepumpen redusert kapasitet. Du kan både skylle og støvsuge filtrene. Vask dem med såpevann og skylle godt. Bruker du støvsugeren bør du bruke et lite munnstykke og støvsuge hver del av filtrene. Ikke vask filtrene i oppvaskmaskinen. Filtrene bør renses ca. hver 14. dag.

Start med å åpne selve panelet på varmepumpens innedel. Frontpanelet er som et lokk og det åpnes nedenifra og opp. Bruk begge hendene og løft opp lokket. La det stå i åpen stilling mens du mens du tar ut filtrene.

Ta tak i filtrenes nedre kant og løft litt oppover slik at du kjenner at det løsner. Trekk filtrene ned og ut fra varmepumpen.

Vask, skyll eller støvsug filtrene og la de tørke helt før du setter dem tilbake i varmepumpen.

Sett filtrene på plass i holderen ved å dytte dem forsiktig opp og deretter inn og ned. Sjekk at de sitter korrekt med nedre kant av filteret i sporet.

Lukk fronten godt igjen med begge hender.

slik rengjør du filteret på en varmepumpe

Rengjøring av varmepumpens utedel

Av og til har også varmepumpens utedel også behov for litt rengjøring. Den må aldri spyles med vann og sørg for at du ikke lager riper. Rengjør utedelen med en fuktig klut og tørk over med en tørr microfiberklut. Varmepumpen må alltid ha tilgang til fri luftsirkulasjon. Ikke bruk området foran eller på sidene til lagring. Gjennom sessongen bør du alltid se til at utedelen er fri for snø, løv og is. Sjekk også at det ikke klatrer ugress eller planter rundt varmepumpen.

På vinteren kan det danne seg is på utedelen. Dette skal du ikke fjerne selv, men følg modellens bruksanvisning for avising.

Varmepumpens utedel er ofte litt værutsatt og selv om det er robuste maskiner kan de med fordel beskyttes med et varmepumpehus. Et varmepumpehus bør være i metall eller i tre.

Regelmessig service og serviceavtale

Du bør utføre regelmessig service på varmepumpen, og dette må gjøres av profesjonelle. Det bør utføres service og kontroll hvert annet år. Bestill gjerne en service avtale av oss i Herlig. Med jevnlig service og vedlikehold av vil du forlenge levetiden til varmepumpen din.

En service av varmepumpen er omfattende og utføres alltid av en autorisert forhandler. Ved en service vil det bli tatt en sjekk av både inne-og utedelen. Her vil kontrolløren se etter eventuelle skader på varmepumpens utedel, samt sjekke fester og andre komponenter.

Varmepumpen vil også sjekkes for vibrasjoner, ulyder og eventuelle lekkasjer på både kompressor og inne-og utedelen. Plasseringen av varmekabel og termostat blir sjekket, samtidig som spenning, strøm og jord blir nøye kontrollert. Rør, rørtrassé, avløp og isolering får også en gjennomgang, Av og til kan det være behov for etterisolering. Kontrolløren vil etterstramme kabler og kontaktpunkter, samt utføre en lekkasjekontroll.

Luftfiltre blir kontrollert og rengjort, samt at fjernkontrollen blir sjekket at den fungerer som den skal. I tillegg blir sikringer og jordfeilbrytere kontrollert. Alt dette gjøres slik at varmepumpen har best mulig ytelse og lengst mulig levetid.

Her finner du informasjon om våre serviceavtaler.

 

Del artikkelen: