Luft-til-vann varmepumpe

Hva skal til for at jeg kan ha en luft-til-vann varmepumpe

For å kunne bruke en luft-til-vann varmepumpe må du ha installert vannbåren varme i boligen din. En luft-til- vann varmepumpe fungerer ved å trekke varme fra uteluften og varmen fra vannet brukes til å varme opp gulvene, radiatorer eller varmtvannsystemet. Varmen overføres til vannet som sirkulerer i varmesystemet i boligen din, men varmer ikke opp luften direkte slik en luft-til-luft varmepumpe gjør. En luft-til-vann varmepumpe konsentrerer varmeenergien i uteluften slik at du kan varme opp vannet i boligen din, både varmtvannsberederen og radiatorer.

Slik fungerer en luft-til-vann varmepumpe

Luft-til-vann varmepumpe krever at det installeres et rørsystem i hjemmet ditt slik at vannet kan sirkulere i boligen. Det vannbårne systemet vil sørge for et komplett varmesystem som gir både varmtvann og varme. Flere av varmepumpene kan også gi kjøling på varme dager, da vil prosessen reverseres. 

En luft-til-vann varmepumpe fungerer ved at uteluften suges inn i varmepumpen. Inne i varmepumpen møter luften et lukket system som inneholder et kjølemedium som omdannes til gass ved svært lav temperatur. Gassen beveger seg videre i en kompressor hvor den blir komprimert sammen med at trykket stiger. I denne prosessen vil temperaturen stige kraftig og gassen blir varm. 

Gassen beveger seg videre via en kondensator og vil avgi varme til varmesystemet som er installert i boligen/ bygningen. Det kan være varmekilder som vannbåren varme, varmtvann og radiatorer. Samtidig med at dette skjer vil kjølemediet gå tilbake til sin opprinnelige flytende form, klar for å bli gass igjen, og slik gjentar prosessen seg. 

Perfekt for oppvarming av større boliger

Siden luft-til-vann varmepumper bruker vann til å overføre varme til boligen din er de ofte en kostnadseffektiv løsning for oppvarming av større boliger/ områder. En luft-til-vann varmepumpe gir en jevn varme slik at boligen din alltid er varm og komfortabel. Samtidig vil den holde hjemmet ditt svalt på sommeren.

Det kan være greit å vite at en luft-til-vann varmepumpe kan hente nok varme til å dekke det meste av energibehovet ditt gjennom året, men du bør påregne å bruke tilleggsvarme på de kaldeste dagene.

Bedre inneklima

En varmepumpe vil i tillegg til å gi deg muligheten til både oppvarming og kjøling av boligen din også sørge for å bedre inneklimaet betraktelig. Et dårlig inneklima kan faktisk forårsake alt fra luftveisinfeksjoner og hodepine til tørr hud, eksem og unormal tretthet. For mange er en investering i en varmepumpe en investering i helse og komfort. Den er miljøvennlig, kostnadseffektiv og helsefremmende. 

Innedelen til en luft-til-vann varmepumpe er knapt hørbar så den vil sjelden, eller aldri, være til sjenanse for deg, slik at du slipper å leve i et miljø med mye støy.

Fordeler med luft til vann varmepumpe

Med en luft-til-vann varmepumpe og vannbåren varme vil du dekke store deler av behovet for både varmtvann og varme i boligen kun ved hjelp av energi fra luften ute. Den vil gi boligen din en jevn fordeling av varmen slik at du er sikret en jevn temperatur og godt innemiljø. Du kan bruke en luft- til-vann varmepumpe både til avkjøling av rommene i boligen når det er behov, samt til oppvarming. En varmepumpe vil gi deg de beste forutsetningen for et behagelig inneklima hele året.

Ønsker du å installere en luft-til-vann varmepumpe i boligen din kan du gjøre dette uten at det er behov for hverken å bore eller å grave. Det du derimot må tenke litt over er kostnadene ved installering av helt nytt anlegg i allerede eksisterende bolig kontra installering i nybygg.

Et luft-til-vann anlegg er svært miljøvennlig og kostnadseffektivt. Det gir ingen utslipp, men du bør være klar over at du kan ha behov for en ekstra varmekilde på de kaldeste dagene. 

Plassering

En luft-til-vann varmepumpe består av både én utedel og én innedel. Innedelen er som regel koblet til varmtvannsberederen. Innedelen til varmepumpen er som oftest på størrelse med et høyt kjøleskap og mange velger å plassere innedelen på teknisk rom, sammen med varmtvannsberederen eller på badet. Her kan vi hjelpe deg med å finne ut hvor innedelen vil passe best hos deg. 

Utedelen til varmepumpen kan plasseres ved en husvegg som ligger tett på det stedet hvor innedelen til varmepumpen er plassert inne i boligen. Du kan også plassere utedelen bak en utebod eller på en garasjevegg hvis du føler det passer bedre. Utedelen kan lage litt støy så den bør ikke plasseres tett på der hvor du oppholder deg. Den beste plasseringen er som regel på et bakkestativ eller på grunnmuren. 

Utedelen bør plasseres minimum en halv meter opp fra bakken slik at du slipper isdannelse på vinteren. Husk også at utedelen produserer mye vann når den avrimes så sørg for god drenering. Plasserer du utedelen så riktig som mulig så er du sikret at varmepumpen din får minst mulig problemer.

Vi i Herlig kommer gjerne på en gratis befaring hos deg slik at vi sammen kan finne best mulig løsning for plassering både ute og inne. 

Installering

Selv om installering av luft-til-vann varmepumpe krever en mer omfattende installasjon enn når du skal montere en luft-til-luft varmepumpe kan denne teknologien benyttes i de fleste boliger. Det er ikke lov å installere varmepumpe selv, men vi i Herlig sørger for at installasjonen utføres riktig av profesjonelle installatører. 

Det er noen hensyn å ta når du skal installere en luft-til-vann varmepumpe og vi kommer gjerne på gratis befaring slik at vi kan finne den løsningen som passer best hos deg.

Hvem bør investere i en luft-til-vann varmepumpe?

En luft-til-vann varmepumpe passer for deg som bor i områder med relativt mildere vintre og som har et stort varmebehov. En varmepumpe vil bruke mindre energi enn direkte bruk av strøm. Luften er tilgjengelig overalt og du trenger ikke hverken bore eller grave for å oppfylle drømmen om vannbåren varme. En luft-til-vann varmepumpe er kjent for å ha svært høy virkningsgrad i områder med høy gjennomsnittstemperatur. 

Levetid

Levetiden til en luft-til-vann varmepumpe beregnes til å være fra 12 til 15 år.  Levetiden avhenger av varmepumpen og varmesystemet blir riktig installert og jevnlig vedlikeholdt. De fleste har nedbetalt en luft-til-væske varmepumpe med vannbåren varme i løpet av 6 til 10 år.

Pris

Det er flere faktorer som avgjør hvor mye en luft-til-vann varmepumpe vil koste. I tillegg til selve anlegget og installeringen må du regne med å betale for rørarbeid og den elektrisk installasjonen. Du kan du også søke økonomisk støtte fra Enova hvis du ønsker å installere et vannbårent varmesystem. 

Vi i Herlig kommer gjerne på en gratis befaring slik at vi kan sette opp en tilbud til deg. 

 

Del artikkelen: