You are here:
Product code: N/A

Serviceavtale varmepumpe (luft/luft)

1 095 kr3 795 kr

For å sikre best mulig ytelse anbefaler produsentene at man utfører en grundig service hvert annet år. Vi har gjort dette enkelt for deg, vi har vi utarbeidet en serviceavtale som følger produsentens vedlikeholdsprogram.

Tegner du serviceavtale tar vi kontakt i forkant av serviceintervallene og dokumenterer vedlikeholdet slik at fabrikkgarantien opprettholdes.

Servicen utføres og dokumenteres i henhold til produsentens anbefalinger og krav. Det utarbeides løpende nødvendig dokumentasjon for å tilfredsstille produsentens garantikrav.

En service inkluderer:

• Tilkjøring i Ås, Ski, Vestby, Nesodden, Follo, Drøbak, Son, Hvitsten, Moss, Askim, Asker og Oslo-området
• Rens av vifte og kondensator med rensemiddel og vann
• Test av ytelsen og måle avgitt effekt fra varmepumpen
• Kontrollmåling av strøm, spenning og jord
• Lekkasjesøk
• Kontroll av arbeidsmedium/gassmengde ved behov
• Bytte batterier i fjernkontrollen
• Sjekke fester av alle kabler mellom inne- og utedel samt strømtilførsel
• Sjekk av kondensvannslangen
• Sjekk av rør og isolasjon
• Visuell sjekk av varmepumpeanlegget
• Avlesing av feilkoder
• Dokumentasjon iht. produsentens krav

Reparasjoner og utbedringer av feil og skader som ikke skyldes normal bruk faktureres etter godkjenning fra kunde etter de til enhver tid gjeldende satser.
Det gjøres oppmerksom på at unnlatelse fra å utføre serviceteknikerens anbefalte utbedringer kan føre til tap av garantirettighete.