Væske-til-vann varmepumpe

Hvordan fungerer væske-til-vann varmepumpe

En væske-til-vann varmepumpe bruker væske, i stedet for luft, som varmekilde. Væske-til-vann varmepumpe henter varme fra under bakken eller fra sjøen. Bergvarmepumpe, sjøvarmepumpe og jordvarmepumpe er ulike varianter av væske-til-vann varmepumpe. Den kan også hente væske fra grunnvann – grunnvannsvarmepumpe. Den vanligste typen av væske-til-vann varmepumpe i Norge er bergvarmepumpe. 

Varmepumpen er lik for alle alternativene. Varmen blir videresendt til et vannbårent varmeanlegg likt til luft-til-vann varmepumpe. Energien som blir hentet fra vannet transporteres til et vannbårent system i boligen, enten det er gjennom gulvvarme, radiatorer eller gjennom viftekonvektorer. En viftekonvektor er som en type ovn med en vifte som raskt varmer opp et rom. 

Fordeler med væske-til-vann varmepumpe

Siden væske-til-vann varmepumpe bruker energi fra under bakken, eller fra grunnvannet, vil denne type varmepumpe holde en vesentlig jevnere temperatur enn en luft-til-luft varmepumpe, som bruker uteluften som energikilde. Væske-til-vann varmepumper trekker ut varmen fra væsken og overfører den til varmesystemet i boligen din. Væske-til-vann varmepumpe er kjent for å ha en høyere yteevne enn en luft-til-luft varmepumpe

Varmen du utvinner fra væske-til-vann varmepumpen fordeles i boligen gjennom det vannbårne systemet, til blant annet gulvene, varmtvannet og til radiatorer. 

Kjøling av boligen

En væske-til-vann varmepumpe kan også brukes til kjøling av boligen på sommeren. Hvis du i tillegg har en bergvarmepumpe med energibrønn kan du faktisk få gratis kjøling. På sommeren vil temperaturen i brønnen være lav nok til å kjøle ned boligen din. For å kunne ha såkalt frikjøling vil du trenge en viftekonvektor som sørger for å fordele kjølingen. 

En konvektor er som en ovn/ radiator med vifte som fordeler varm eller kald luft rundt i rommet. Husk at kjølefunksjonen må planlegges før du installerer varmepumpen. Vi i Herlig hjelper deg gjerne med å planlegge alt du har behov for når du vurderer en væske-til-vann varmepumpe. 

Inneklima 

En bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe vil gi et godt inneklima siden den sørger for en god og jevn varme i hele boligen. Denne type oppvarming gir også et bedre inneklima enn f.eks bruk av vedfyring som ofte kan føre til ulike allergiske utfordringer. Sørg for at varmepumpen din har et støvfilter slik at luften innendørs blir renset for bakterier og ulike partikler. 

Plassering

En væske-til-vann varmepumpe har ingen utedel, kun en inndel og en varmepumpe som står innendørs. Varmen fra jord eller fjell pumpes inn i varmepumpen og til innedelen som ofte er knyttet til varmtvannsberederen. Innedelen er som regel på størrelse med et høyt kjøleskap og plasseres som regel på teknisk rom, på badet eller ved varmtvannsberederen. Plassér innedelen der den passer best for deg. 

Husk av vi i Herlig gjerne kommer på gratis befaring hjem til deg slik at vi sammen kan finne den plasseringen som passer best i din bolig.  

Levetid

Levetiden til en væske-til-vann varmepumpe regnes til å være rundt 20 år. For å sikre lang levetid må varmepumpen og anlegget installers av profesjonelle aktører og du må selv sørge for å vedlikeholde varmepumpen jevnlig. En væske-til-vann varmepumpe har lengre levetid enn andre typer varmepumper. 

Pris

En væske-til-vann varmepumpe passer for deg som har en stor bolig. For å kunne installere en varmepumpe med denne funksjonen må du ha vannbåren varme tilgjengelig i boligen din. Du kan legge inn vannbåren varme i allerede eksisterende bolig, men du må regne med litt kostnader forbundet med endringen. Skal du bygge ny bolig bør du vurdere å legge inn vannbåren varme fra starten av. 

En væske-til-vann varmepumpe er relativt kostbar og ligger fra 100 000 kroner og oppover. Installerer du varmepumpen riktig og tar godt vare på den kan du regne med å spare inn investeringen din i løpet av 8 til 12 år, litt avhengig av størrelsen og hvor god isolering du har i boligen/ bygningen. Du kan også få støtte fra Enova hvis du søker fra Enovas tilskuddsordning

Gratis befaring

En væske-til-vann varmepumpe passer godt for deg som har en bolig/bygning som har et totalt energibruk på over 25 000 kwh pr år. For å kunne ha nytte av en vann til vann varmepumpe må boligen din ha et vannbårent varmesystem.

Varmepumpeteknikk er et eget fag og krever høy kompetanse. For at du skal få mest mulig igjen for investeringen din må du sørge for å investere i riktig varmepumpe med riktig størrelse som passer til din bolig. Hos Herlig finner du installatører med riktig kompetanse slik at du får den varmepumpen som passer best hos deg, samtidig som den blir riktig installert. Vi utfører alt arbeidet etter gjeldende lover og regler og kommer gjerne på gratis befaring hjem til deg slik at vi kan hjelpe deg med å finne den løsningen som passer best til dine behov. 

 

Del artikkelen: