Day: March 24, 2023

Væske-til-vann varmepumpe

Hvordan fungerer væske-til-vann varmepumpe En væske-til-vann varmepumpe bruker væske, i stedet for luft, som varmekilde. Væske-til-vann varmepumpe henter varme fra under bakken eller fra sjøen. Bergvarmepumpe, sjøvarmepumpe og jordvarmepumpe er ulike varianter av væske-til-vann varmepumpe. Den kan også hente væske fra grunnvann – grunnvannsvarmepumpe. Den vanligste typen av væske-til-vann varmepumpe i Norge er bergvarmepumpe.  Varmepumpen…

Read story

Luft-til-vann varmepumpe

Hva skal til for at jeg kan ha en luft-til-vann varmepumpe For å kunne bruke en luft-til-vann varmepumpe må du ha installert vannbåren varme i boligen din. En luft-til- vann varmepumpe fungerer ved å trekke varme fra uteluften og varmen fra vannet brukes til å varme opp gulvene, radiatorer eller varmtvannsystemet. Varmen overføres til vannet…

Read story

Luft-til-luft varmepumpe

En luft-til-luft varmepumpe er en av de mest populære oppvarmingskildene og det er ikke uten grunn. Det finnes flere ulike typer varmepumper, men luft til luft varmepumpe er den mest solgte i Norge. Denne varmepumpen er enkel å bruke og har som regel en pris som de fleste kan leve godt med.  En luft-til-luft varmepumpe…

Read story